Socis
       
Govern de les Illes Balears
IMEDEA
Fundació Bosch i Gimpera
Conselleria de Medi Ambient
Conselleria d'Agricultura i Pesca    
       
       
Amb el cofinançament del progama LIFE Natura