Socios
       
Govern de les Illes Balears
IMEDEA
Fundació Bosch i Gimpera
Conselleria de Medi Ambient
Conselleria d'Agricultura i Pesca    
       
       
Con la cofinanciación del progama LIFE Natura