Publicacions

Opuscle informatiu adreçat al públic en general:

En ell s'explica, el projecte LIFE Posidonia, els beneficis de la posidonia, les amenaces i un conjunt de bones pràctiques per a no perjudicar-la.

Edita: Conselleria de Medi Ambient

 
   
     

Video VHS:

En ell es descriuen les principals característiques de la Posidonia, així com un repàs dels usos populars que se n'ha fet al llarg de la història i quines són les amenaces que actualment pateix.

Durada: 20 minuts.

 

 
     

Còmic:

El tresor de Posidó. Còmic adreçat al public infantil on dos al·lots acompanyats d'una tortuga visiten les praderies de posidonia en el fons de la mar, on observen la gran varietat d'esser que viuen en aquest ecosistema.

Edita: Conselleria de Medi Ambient

     
CD Divulgativo