Projecte LIFE Posidonia

 

Les praderes de posidonia són la principal comunitat del litoral mediterrani degut als seus alts nivells de productivitat, elevada biodiversitat i importància en la protecció i estabilitat de la línia de costa. En aquest sentit, les praderes constitueixen un ecosistema madur, atesa la seva capacitat per modificar les condicions ambientals dels llocs on s'instaura: atrapant el sediment i contribuint, així, a la neteja de l'aigua, oxigenant les aigües durant la tardor, l'hivern i sobretot a la primavera, atraient nombroses espècies animals i vegetals que constituiran la comunitat posidonícola.

La conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que representen els prats de Posidonia, així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, el projecte “Protecció de praderies de Posidonia a LICs de Balears”.

Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l’àmbit LIFE (normativa que regula l’instrument financer per al medi ambient).