Acció E5. Dotació de material divers a les cofradies de pescadors.
Soci responsable: Direcció general de Pesca.

Objectius:
Dotar a les cofradies pròximes a zones de reserva (en total unes 10) del material ofimàtic més necessari (ordinadors, programari, fax, mòdems,…) per a poder realitzar les tasques administratives necessàries per a pescar a les reserves (llicències, declaracions de captures a les reserves, etc.), així com vincular-les a la gestió dels capítols que puguin provocar més recel (llicències, zones de busseig, llicències de pesca artesanal…)

Desenvolupament:
Aquesta acció no es va executar tal com estava prevista inicialment en el projecte. L'accés de les cofradies a altres fons d'ajudes europeus feia que ja s'haguessin dotat de bons equips ofimàtics (ordinadors, faxos,…) per si mateixes. Per aquest motiu la D.G.Pesca va creure més convenient utilitzar els fons previstos al projecte per a ajudar a les cofradies des d'altra perspectiva, sense perdre l'objectiu final que era el de modernitzar tecnològicament les cofradies per a millorar la seva gestió. Amb aquest ànim la D.G. Pesca va desenvolupar un sistema informàtic complementari i associat al sistema de transmissió de captures, que la D.G.Pesca va instal•lar a totes les Cofradies de pescadors, anomenat Sistema Global d'Agricultura i Pesca. Mitjançant aquest sistema informàtic resulta més fàcil discriminar les captures realitzades dins de les reserves i mitjançant el qual s'agilita la declaració i còmput de les mateixes. L'Acció E.5 s'ha desenvolupat de forma satisfactòria al llarg del projecte i a l'actualitat aquest sistema està implantat a totes les cofradies properes a Reserves Marines de Balears, un total de 16 cofradies es beneficien d'ell.

A pesar que aquesta acció no es va desenvolupar com es tenia previst inicialment, es considera que atès que l'objectiu inicial de recollida de dades i disponibilitat instantània dels mateixos s'ha aconseguit per complet, l'objectiu s'ha assolit.