Acció E3. Muntatge d'exposicions.
Soci responsable: Direcció general de Caça, protecció d'espècies i educació ambiental. Direcció general de Biodiversitat.

Objectius

Divulgar entre el públic en general la importància de l’hàbitat de la posidònia i les amenaceas que pateix, mitjançant la realització de tres exposicions permanents que s’ubicaran a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera. En elles es mostraran els aspectes més interessants de l’ecosistema de les praderes de posidònia i la comunitat d’organismes associats.

Desenvolupament detallat de l'activitat:
Es van elaborar i van realitzar tres exposicions permanents sobre l'hàbitat de la posidònia que es localitzen a LIC’s inclosos dintre d'espais naturals protegits o propers a ells a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. L'objectiu era divulgar entre els visitants dels parcs i LIC’s la importància dels valors d'aquest ecosistema i les amenaces a les quals està sotmès.

La DG de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental i la DG de Biodiversitat van elaborar i van supervisar els continguts que havia de contemplar l'exposició, mentre que l'elaboració i muntatge de la mateixa es va realitzar mitjançant subcontractació.

En elles s'incloïen els següents conceptes:

1. Descripció de la Posidònia oceanica: aspecte, ecologia, localització...
2. L'ecosistema associat a posidònia: components, importància, relacions,...
3. Localització de les praderes en aigües de Balears
4. Principals amenaces i mesures correctores
5. Definició de LIC: localitzacions a Balears, importància, normativa
6. Descripció projecte LIFE Posidònia: objectius, actuacions, resultats...
7. Codi de bones pràctiques

Les tres exposicions es troben instal•lades al Centre de Ca n Marroig a l’illa de Formentera, al centre d'Interpretació Rodríguez Femenines del Parc Natural de s’Albufera des Grau a Menorca i al centre d'Interpretació de S’Albufera a Mallorca.

Pel que fa a l'afluència de públic de les exposicions, indicar el següent:

L'exposició de Mallorca es troba al centre d'informació del Parc natural de’s Albufera de Mallorca que va rebre l'any 2005 57.979 visitants i que l’any 2006 va arribar als 90.000 doncs al mes de setembre ja s'havia superat la xifra del total de l'any passat.

L'exposició de Menorca, situada al centre d'interpretació de s’Albufera des Grau va rebre en l'any 2005 11.499 visitants i es preveu que la xifra final en l'any 2006 serà propera a 19.000.

L'exposició de Formentera a Ca’n Marroig es traslladarà en breu a altres localitats d'Eivissa amb la finalitat d'aquesta pugui ser visitada per un públic major intentant d'aquesta manera que el nombre de visitants s'aproximi en el seu nombre global al de les altres exposicions. Aquesta decisió s'ha pres atès el fet que s'ha considerat aconsellable que l'exposició de Ca’n Marroig sigui itinerant per l’Illa d'Eivissa de manera que pugui arribar al major nombre de persones.

Així mateix indicar que l'exposició que es va instal•lar a s’Albufera, també es va instal•lar a l'anteriorment esmentada “II Fira Ecològica” on va ser mostrada a través de visites guiades a diversos centres escolars de les illes. Per tot això es dóna per complert l'objectiu d'aquesta acció a l'haver superat àmpliament la xifra de visitants establerta inicialment en 25.000.

CARTELLS DE L'EXPOSICIÓ DE CA'N MARROIG (FORMENTERA)