Acció E2. Difusió de material divulgatiu.
Soci responsable: Direcció general de Biodiversitat.

Objectius:
- Distribuir el material divulgatiu (acció E1) entre els grups de població diana:
• Escolars
• Pescadors professionals i recreatius
• Navegants
• Bussejadors
• Administracions

Desenvolupament detallat de l'acció:
- Es va contractar a una empresa especialitzada per a la distribució del material editat procurant la màxima eficàcia en la seva distribució, que es va realitzar de la següent manera:

• Escolars: còmic dirigit al públic infantil, fulletó d'abast general, vídeo, cartell
• Pescadors professionals i recreatius: fulletó d'abast general, vídeo, cartell
• Navegants: fulletó d'abast general, vídeo, cartell
• Bussejadors: fulletó d'abast general, vídeo, cartell
• Administracions: fulletó d'abast general, vídeo, cartell

La població escolar a les Illes Balears està distribuïda entre centres públics i privats de primària, secundària i batxillerat. El nombre d'alumnes segons les últimes dades disponibles es distribueix de la següent manera:

Primària: 57.101 alumnes
ESO: 40.086 alumnes
Batxillerat: 11.153 alumnes

Atès que la difusió va arribar a tots els centres, es pot estimar que la població a la qual va arribar fou d'aproximadament uns 108.340 alumnes.

D'altra banda, esmentar que en el transcurs de la “II Fira Ecològica” 2005, celebrada durant 4 dies 27-30 de gener, en el recinte ferial de Palma de Mallorca, es van repartir els tríptics, cartells i exemplars del còmic. Així mateix el vídeo va estar reproduint-se de forma constant durant el temps que va durar l'esmentada fira.
Indicar també que el vídeo s'ofereix dins la “Guia de recursos d'educació ambiental” a totes les escoles, biblioteques i altres administracions.
El CD ROM s'ha distribuït pels centres d'interpretació dels diferents espais naturals protegits de les Illes Balears. No obstant això, de forma majoritària aquest s'ha distribuït a l'aula del mar, pertanyent a la Direcció general de Caça, protecció d'espècies i educació ambiental.

La pàgina WEB, des de la seva creació ha rebut 256.386 visitants.