Acció E4. Xarxa de monitorització.

Estació des Caló de S'oli (Formentera).

 

LOCALITZACIÓ: Formentera

GRUP DE TREBALL: Vellmari Diving Center, PN Ses Salines, Reserva Marina d’es Freus.

PARÀMETRES AVALUATS: Densitat de feixos i àpexs i cobertura.

PROFUNDITAT: 6-7 m

GRAU D'EXPOSICIÓ A L'ONATGE:Mig

MEDI TERRESTRE: Cala baixa ubicada entre Ses Bassetes i Punta de sa Pedrera. El port més proper és el Port de la Savina.

MEDI MARÍ: Estació ubicada a uns 100 m de la línia de costa, fons de sorra i roca.

ESTAT DE LA PRADERIA: Dispersa.