Acció E4. Xarxa de monitorització.

Estació de Portocristo.

 

LOCALITZACIÓ: Manacor

GRUP DE TREBALL: Gimnàs Manacor

PARÀMETRES EVALUATS: Densitat de feixos i àpexs, cobertura, floració i recollida de feixos

PROFUNDITAT: 5-7 m

GRAU D'EXPOSICIÓ A L'ONATGE: Medi - Alt

MEDI TERRESTRE: Petita cala baixa situada a la bocana d´es Port de Manacor. El port més proper és el de Portocristo.

MEDI MARÍ: Estació ubicada a uns 30 m de la línia de costa, fons de sorra i roca

ESTAT DE LA PRADERIA: Taques.