Acció E4. Xarxa de monitorització.

Estació d'Es Matzoc.

 

LOCALITZACIÓ: Artà

GRUP DE TREBALL: Parc Natural de Llevant

PARÀMETRES AVALUATS: Densitat de feixos i àpexs, cobertura, quadres permanents i recollida de feixos

PROFUNDITAT: 7-9 m

GRAU D'EXPOSICIÓ A L'ONATGE: Alt

MEDI TERRESTRE: Cala baixa situada a la península de Llevant. El port més proper és el de La Colònia de Sant Pere

MEDI MARÍ:Estació ubicada a uns 50 m de la línia de costa, fons de sorra i roca. Presència de canyons de sorra.

ESTAT DE LA PRADERIA: Taques.